--> -->
SIM Global Education - Apply SIM GE
Cách nộp đơn?

Tôi nộp đơn thế nào?

Phí Nộp đơn
Ứng viên Quốc tế 481.50 đô-la Singapore

Cách Thanh toán:

Thẻ tín dụng MasterCard/Visa hoặc eNETS

Phí này (có thuế) là khoản tiền không được hoàn lại và không thể chuyển nhượng - khoản tiền này chỉ được hoàn trả toàn bộ nếu khóa học không bắt đầu. Sẽ không xử lý những đơn xin học không được thanh toán.

Ghé thăm www.simge.edu.sg/ge/how-to-apply để biết được về quá trình nộp đơn, danh sách các tài liệu bắt buộc, quá trình xác thực tài liệu và thêm nhiều thông tin khác.

Nếu bạn là một sinh viên quốc tế nộp đơn theo học một chương trình toàn thời gian, bạn cần nộp đơn xin Thị thực Du học (STP) trực tuyến. Đơn xin thị thực của bạn cần sự phê duyệt của Cục Xuất nhập cảnh Singapore (ICA).

Đạo luật Giáo dục Tư nhân

Theo Đạo luật Giáo dục Tư nhân được thông qua vào tháng Mười Hai năm 2009, một Hội đồng Giáo dục Tư nhân được thành lập để điều chỉnh ngành giáo dục tư nhân tại Singapore. Từ ngày 03 tháng Mười năm 2016, Hội đồng Giáo dục Tư nhân đã trở thành một bộ phận của hội đồng theo luật mới - Skills Future Singapore (SSC). Theo cấu trúc mới này, Hội đồng SSC đã chỉ định Ủy ban Giáo dục Tư nhân (CPE) thực hiện chức năng và quyền hạn của mình liên quan đến giáo dục tư nhân theo Đạo luật Giáo dục Tư nhân.

Tất cả Cơ sở Giáo dục Tư nhân (PEI) phải tuân thủ theo các quy định trong Đạo luật này để có thể tiếp tục hoạt động. Dưới đây là những quy định mà Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd (SIM PL) đặt ra:

PEI-Hợp đồng Sinh viên

Với mục tiêu nâng cao sự tin tưởng của các em sinh viên và quý vị phụ huynh về chất lượng giáo dục của Singapore, CPE quy định tất cả các PEI phải ký một PEI-Hợp đồng Sinh viên với sinh viên. Hợp đồng đưa ra các điều khoản và điều kiện quản lý mối quan hệ giữa sinh viên và PEI. SIM PL sẽ tôn trọng tất cả các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng và trong tất cả các tài liệu truyền thông.

Sinh viên có thể yêu cầu một bản sảo PEI-Hợp đồng Sinh viên từ SIM PL hoặc xem trên trang web của CPE www.cpe.gov.sg .

Thời gian Chờ quyết định

Thời gian chờ quyết định cuối cùng là 7 ngày làm việc sau khi đã ký vào PEI-Hợp đồng Sinh viên. Sinh viên có quyền hủy hợp đồng trong vòng 7 ngày làm việc và sẽ được hoàn trả lại phí với tỉ lệ phần trăm cao nhất nếu nộp thông báo bằng văn bản về việc rút khỏi chương trình cho SIM PL trong khoảng thời gian chờ quyết định cuối cùng (tham khảo Khoản 2.3 của PEI-Hợp đồng Sinh viên). Sau thời gian chờ quyết định cuối cùng sẽ áp dụng chính sách hoàn trả phí của SIM PL.

Hệ thống Bảo vệ Mức phí

SIM PL thông qua một Hệ thống Bảo vệ Mức phí (FPS) để bảo vệ các khoản phí đã chi trả của sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế. FPS bảo vệ các khoản phí của sinh viên trong trường hợp PEI không thể tiếp tục hoạt động do không có khả năng thanh toán và/hoặc đóng cửa theo quy định. Ngoài ra, FPS bảo vệ các sinh viên nếu PEI không thể trả được các khoản phạt hoặc không thể trả lại cho sinh viên các khoản phí phát sinh theo như phán quyết của tòa án Singapore. SIM PL đã chỉ định Etiqa Insurance Pte. Ltd. và Lonpac Insurance Bhd là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm FPS của chúng tôi. Theo kế hoạch bảo hiểm FPS, các khoản phí của sinh viên sẽ được đảm bảo bởi nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm FPS do SIM PL đã chỉ định từ trước. Trong các trường hợp được nêu trên, sinh viên có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm FPS tương ứng bồi thường khoản phí họ đã trả. Có thể biết thêm thông tin chi tiết về FPS trên Sổ tay Hướng dẫn FPS có tại trang web ww.cpe.gov.sg.

Bảo hiểm Y tế

SIM PL có một nhóm kế hoạch bảo hiểm y tế dành cho tất cả sinh viên của nhà trường. Kế hoạch bảo hiểm y té này sẽ có khoản chi trả tối thiểu như sau: giới hạn chi trả hàng năm 20.000 đô-la Singapore mỗi sinh viên, bao gồm chăm sóc B2 tại các bệnh viện công và tái cấu trúc, và cung cấp chi trả 24 giờ tại Singapore và ở nước ngoài (nếu sinh viên tham gia các hoạt động liên quan đến SIM PL) trong suốt thời gian của khóa học. Để có thêm thông tin về bảo hiểm y tế, Để có thêm thông tin về bảo hiểm y tế,
ghé thăm: www.simge.edu.sg/ge/medicalinsurance

Chính sách Hoàn tiền, Chuyển tiếp Khóa học, Nghỉ do Vắng mặt và Nghỉ học

Để nắm được thông tin về các chính sách hoàn tiền, chuyển tiếp khóa học, nghỉ do vắng mặt và nghỉ học, hãy tham khảo www.simge.edu.sg/ge/refund.

Bảo mật

SIM PL cam kết duy trình bảo mật thông tin cá nhân của sinh viên và cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của sinh viên cho bên thứ ba bất kỳ khi không có sự đồng ý bằng văn bản của sinh viên THEO NHƯ nghĩa vụ của SIM PL về việc tiết lộ cho bất kỳ cơ quan chính phủ nào của Singapore về bất kỳ thông tin nào liên quan đến sinh viên theo như quy định của pháp luật và/hoặc cho tổ chức cấp/trao bằng.

Chương trình Bằng Đại học ở Singapore

Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd 
Số Đăng ký CPE: 199607747H 
Thời hạn Đăng ký: 20 tháng Năm 2018 - 19 tháng Năm 2022

Điều khoản Sử dụng

© 2018, Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd (SIM PL)

Các trường đại học tư nhân tốt nhất tại Singapore
Chương trình Dự bị Quốc tế tại Singapore