SIM Global Education - Career Development
Tại sao lại chọn SIM?

Phát triển Sự nghiệp

Phát triển lợi thế cạnh tranh cho sự nghiệp của bạn, xây dựng mạng lưới trong ngành và kết nối chuyên môn, và sắp xếp hợp lý những nguyện vọng nghề nghiệp của bạn thông qua các sáng kiến của Career Connect (Liên kết Nghề nghiệp). Bạn có thể truy cập vào một trung tâm trực tuyến một cửa tích hợp để duyệt thông tin và nộp đơn xin thực tập, xin việc và các sự kiện phát triển nghề nghiệp.

Career Chapters (Trang Việc Làm)

Career Chapters là một nền tảng gồm 6 phần được trình bày trong 10 chương (trang) về sự nghiệp để phân nhánh và phát triển các hứng thú nghề nghiệp chuyên môn cho các sinh viên có chung hứng thú. Nền tảng lấy sinh viên là trung tâm này tổ chức các sự kiện gắn kết doanh nghiệp và mạng lưới nhằm tìm kiếm cơ hội gắn kết bạn với những thực hành và chương trình kèm cặp tốt nhất do các nhà thực hành nhiều kinh nghiệm trong ngành thực hiện.

Phần Quản lý

 • Ngân hàng & Tài chính
 • Lập kế hoạch Tài chính

Phần Dịch vụ

 • Giáo dục
 • Khách sạn, Phong cách sống & Bán lẻ
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Chuỗi Cung ứng

Phần Chuyên môn

 • Phát triển Kinh doanh & Marketing
 • Nhân sự & Tư vấn Tổ chức

Phần Chính phủ

 • Dịch vụ Công

Phần Truyền thông

 • Truyền thông, Tin tức Truyền thông & Ấn bản

Phần Tổ chức Phi Lợi nhuận

 • Tổ chức Phi Chính phủ & Tổ chức Phúc lợi Tự nguyện

Thực tập

Phiên Chia sẻ của Đối tác Doanh nghiệp

Thực tập kết nối sinh viên và những người tốt nghiệp trong thế giới làm việc thực tế. Kiểm tra khả năng bạn đối diện với các kịch bản kinh doanh trong thế giới thực. Tận dụng cơ hội thực tập để kiểm tra khả năng bạn phù hợp với một ngành cụ thể, bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc về lĩnh vực công việc mà bạn dự định tham gia, giúp bạn đóng góp giá trị cho sự nghiệp một cách lâu dài. Chúng tôi làm việc với các công ty vừa và nhỏ (SME), công ty đa quốc gia (MNC) nhiều hứa hẹn để cung cấp nhiều vị trí thực tập khác nhau. Bạn cũng có thể tự tìm nguồn thông tin về cơ hội thực tập hoặc nộp đơn xin tham gia Chương trình Phát triển Tài năng (Talent Development Programme) - một cơ hội thực tập tại chỗ trong Văn phòng Phát triển Sự nghiệp (Career Development Office).

Chương trình kèm cặp

Phiên Project Protégé

Project Protégé là một chương trình kèm cặp được cấu trúc và diễn ra trong vòng 6 tháng. Chương trình này cho phép bạn học từ những người kèm cặp là cựu sinh viên của trường, người có được thành công nhất định trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Có được cái nhìn sâu sắc về cuộc sống mà bạn chuẩn bị đặt dấu ấn trong môi trường làm việc toàn cầu.

Các sự kiện & Chương trình Nghề nghiệp

Có mạng lưới và thông tin sâu về doanh nghiệp trong Hội chợ Nghề nghiệp & Thực tập và các phiên chia sẻ của đối tác doanh nghiệp để xây dựng mối quan hệ chuyên môn với nhà tuyển dụng. Nâng cao khả năng tìm việc làm, và rèn luyện kỹ năng viết lý lịch và kỹ năng phỏng vấn thông qua các hội thảo chuẩn bị cho nghề nghiệp và huấn luyện nghề nghiệp.

Nhận xét của sinh viên

Chương trình Bằng Đại học ở Singapore

Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd 
Số Đăng ký CPE: 199607747H 
Thời hạn Đăng ký: 20 tháng Năm 2018 - 19 tháng Năm 2022

Điều khoản Sử dụng

© 2018, Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd (SIM PL)

Các trường đại học tư nhân tốt nhất tại Singapore
Chương trình Dự bị Quốc tế tại Singapore