SIM Global Education - Diploma Scholarship
Học bổng

Học bổng Cao đẳng

Học bổng Cao đẳng SIM GE dành cho Sinh viên Quốc tế

Học bổng Cao đẳng Giáo dục Toàn cầu SIM (SIM GE) được trao cho những sinh viên quốc tể xuất sắc theo học các chương trình Cao đẳng cho SIM cấp bằng tại SIM GE:

 • Bằng Cao đẳng Kế toán
 • Bằng Cao đẳng Ngân hàng & Tài chính
 • Bằng Cao đẳng Kinh doanh quốc tế
 • Bằng Cao đẳng Quản lý học
Điều kiện được nhận
 • Sinh viên quốc tế mới đang tìm kiếm cơ hội theo học các chương trình Cao đẳng cho SIM cấp bằng tại SIM GE
 • Kết quả học tập trung học hoặc bằng tương đương Lớp 12 xuất sắc
 • Kỹ năng lãnh đạo, liên nhân cách và truyền thông mạnh mẽ
Thời gian áp dụng dành cho Học bổng

Học bổng có thể được sử dụng trong thời gian bắt buộc tối thiểu hoàn thành toàn bộ khóa học theo quy định của chương trình.

Giá trị của Học bổng

Học bổng chỉ bao gồm học phí. Số tiền được cấp bằng tiền đô-la Singapore. Không có ràng buộc nào đi kèm theo Học bổng.

Thời gian Nộp đơn
Nhập học tháng Tư 1 tháng Mười đến 31 tháng Mười Hai
Nhập học tháng Mười 1 tháng Tư đến 30 tháng Sáu

*Đơn xin phải đến được SIM vào ngày cuối cùng trong thời gian nộp đơn.

Quá trình Tuyển chọn

Tất cả các ứng viên lọt vào danh sách được chọn sẽ phải trải qua một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh do Hội đồng Tuyển chọn Học bổng Cao đẳng SIM GE thực hiện. Chỉ những ứng viên lọt vào danh sách được chọn sẽ nhận được thông báo.

SIM GE có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện với Học bổng Cao đẳng SIM mà không cần thông báo trước.

Điều khoản và Điều kiện
 • Sinh viên phải tham gia tất cả các bài kiểm tra, đánh giá và thi và nhận được Bằng trong thời gian bắt buộc tối thiểu của khóa học.
 • Sinh viên không được thay đổi Chương trình vào bất kỳ thời điểm nào.
 • Sinh viên sẽ không được tiếp tục hoặc đăng ký vào bất kỳ (những) khóa học khác nào mà không có được sự phê duyệt bằng văn bản của SIM GE trước đó.
 • Nếu không nhận được sự phê duyệt bằng văn bản trước đó của SIM GE, Sinh viên sẽ không được nhận Phần thưởng Học bổng đồng thời với bất kỳ khoản học bổng hoặc trợ cấp học phí nào khác.
 • Mỗi sinh viên đều được mong đợi sẽ đóng góp cho SIM GE / cộng đồng.
 • Học bổng sẽ được xem xét mỗi học kỳ.
 • Học bổng có thể bị rút vào bất kỳ thời điểm nào nếu, theo nhận định của SIM GE, tiến bộ hoặc hành vi của Sinh viên được coi là không đạt yêu cầu.
 • Nếu vì bất kỳ lý do nào mà Học bổng bị chấm dứt, Sinh viên sẽ tự chịu tất cả các khoản chi phí trong thời gian còn lại của khóa học; và Sinh viên sẽ chịu thêm trách nhiệm hoàn trả cho SIM GE tất cả những Quyền lợi Giải thưởng Học bổng mà SIM GE đã chi trả.
Địa chỉ thư tín của chúng tôi là:

Attn (Gửi đến): Ms Chin Wei Yee (Cô Chin Wei Yee)
Service Quality Department (Phòng Chất lượng Dịch vụ)
SIM Global Education (Giáo dục Toàn cầu SIM)
Trụ sở chính SIM
Số 461 Đường Clementi
Singapore 599491
 

Chương trình Bằng Đại học ở Singapore

Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd 
Số Đăng ký CPE: 199607747H 
Thời hạn Đăng ký: 20 tháng Năm 2018 - 19 tháng Năm 2022

Điều khoản Sử dụng

© 2018, Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd (SIM PL)

Các trường đại học tư nhân tốt nhất tại Singapore
Chương trình Dự bị Quốc tế tại Singapore