SIM Global Education - Our Partner Universities (France)
Trường đại học Đối tác

Trường đại học đối tác từ Pháp

Học tập tại Singapore và nhận Bằng Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế của một Trường Kinh Doanh Pháp danh tiếng.

Pháp

Thông số Chính

  • Hiện giữ ba chứng nhận kinh doanh - Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học (AACSB Quốc tế), Hiệp hội Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (AMBA) và Hệ thống Nâng cao Chất lượng Châu Âu (EQUIS)
  • Bằng Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế được AMBA công nhận
  • Xếp hạng 21 trong Bảng Xếp hạng Trường Kinh doanh Châu Âu của Financial Times năm 2017
  • Xếp hạng 6 trong bảng xếp hạng Trường Kinh doanh Pháp (tháng Hai, 2017)
  • Xếp hạng 33 trong bảng xếp hạng Thạc sĩ Toàn cầu của Financial Times cho Bằng Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế (tháng Chín, 2017)

Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
  • Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế
  • Thời lượng: 2 năm Học phí Chương trình: 36.112,50 đô-la Singapore

Chương trình Bằng Đại học ở Singapore

Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd 
Số Đăng ký CPE: 199607747H 
Thời hạn Đăng ký: 20 tháng Năm 2018 - 19 tháng Năm 2022

Điều khoản Sử dụng

© 2018, Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd (SIM PL)

Các trường đại học tư nhân tốt nhất tại Singapore
Chương trình Dự bị Quốc tế tại Singapore