SIM Global Education - Partner Universities
Tại sao lại chọn SIM?

Các trường đại học đối tác của chúng tôi - Giáo dục Toàn cầu tại Singapore

Giáo dục Toàn cầu SIM có quan hệ đối tác với các trường đại học lâu năm và danh tiếng khắp toàn cầu để có thể cung cấp nhiều chương trình học tập toàn thời gian và bán thời gian

Anh Quốc

Thông số Chính

 • Được thành lập vào năm 1936 và là một trong những trường đại học lâu đời và lớn nhất thế giới
 • Định hướng đào tạo do 3 phân viện uy tín đề ra:
  • Goldsmiths
  • Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE)
  • UCL
 • Đến nay có gần 1.700 sinh viên tốt nghiệp SIM-UOL đạt Loại Giỏi

Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
 • Tốt nghiệp Cao đẳng ngành
  • Kế toán
  • Phân tích Kinh doanh
  • Khoa học Dữ liệu
  • Ngân hàng
  • Kinh tế
  • Đổi mới Kỹ thuật số
  • Kinh doanh Điện tử và Truyền thông Xã hội
  • Tài chính
  • Quan hệ Quốc tế
  • Quản lý
  • Chính trị
 • Thời lượng: 1 năm Học phí Chương trình: 10.400 đô-la Singapore
 • Thạc sĩ Khoa học ngành Kế toán Chuyên nghiệp
 • Thời lượng: 1 năm Học phí Chương trình: 18.100 đô-la Singapore - 12.000 đô-la Singapore
CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ / CAO ĐẲNG / ĐẠI HỌC
 • Chương trình Dự bị Quốc tế
 • Thời lượng: 1 năm Học phí Chương trình: 15.900 đô-la Singapore
 • Chứng chỉ Giáo dục Đại học về Khoa học Xã hội
 • Thời lượng: 1 năm Học phí Chương trình: 12.200 đô-la Singapore
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
  • Kế toán & Tài chính
  • Ngân hàng & Tài chính
  • Kinh doanh & Quản lý
  • Khoa học Dữ liệu & Phân tích Kinh doanh
  • Kinh tế
  • Kinh tế & Tài chính
  • Kinh tế & Quản lý
  • Kinh tế & Chính trị
  • Quan hệ Quốc tế
  • Quản lý & Đổi mới Kỹ thuật số
 • Thời lượng: 3 năm Học phí Chương trình: 29.100 đô-la Singapore Thời lượng: 2 - 3 năm (Với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 19.700 đô-la Singapore - 25.900 đô-la Singapore Thời lượng: 2 năm (Với những người có Chứng chỉ Giáo dục Đại học về Khoa học Xã hội) Học phí Chương trình: 18.600 đô-la Singapore
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
  • Máy tính & Hệ thống Thông tin
  • Máy tính Sáng tạo
 • Thời lượng: 3 năm Học phí Chương trình: 40.400 đô-la Singapore

Thông số Chính

 • Được các công ty trên khắp thế giới xếp hạng là một trong Top 10 trường đại học tại Anh quốc về Khả năng tìm việc Sau tốt nghiệp (Xếp hạng Khả năng Tìm việc các Đại học Toàn cầu 2017)
 • Top 25 trường đại học tại Anh quốc ngành Kế toán và Tài chính, Kinh doanh và Quản lý học, và Kinh tế (Sổ tay Đại học Hoàn chỉnh 2019)
 • Xếp hạng vàng về dạy và học xuất sắc tại Anh quốc (Khung Xuất sắc Giảng dạy 2017-2020)

Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
 • Thạc sĩ Khoa học Kinh doanh quốc tế
 • Thời lượng: 1 năm Học phí Chương trình: 27.772,92 đô-la Singapore
 • Thạc sĩ Khoa học
  • Kinh tế
  • Quản lý
  • Quản lý Quản lý: Khởi nghiệp và Đổi mới
  • Quản lý Quản lý: Lãnh đạo Tổ chức và Thay đổi
  • Quản lý Chiến lược
 • Thời lượng: 1 năm Học phí Chương trình: 26.964 đô-la Singapore
CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ / CAO ĐẲNG / ĐẠI HỌC
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Kế toán & Tài chính (Chuyển tiếp)
 • Thời lượng: 2 năm (Với những người có Bằng DAC) Học phí Chương trình: 34.026 đô-la Singapore
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Quản lý Kinh doanh (Chuyển tiếp)
 • Thời lượng: 2 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 34.026 đô-la Singapore
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Quản lý Kinh doanh với Truyền thông (Chuyển tiếp)
 • Thời lượng: 2 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 39.675,60 đô-la Singapore
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Quản lý Kinh doanh được Thực tập tại Doanh nghiệp (Chuyển tiếp)
 • Thời lượng: 2 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 39.675,60 đô-la Singapore
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Kinh doanh Quốc tế (Chuyển tiếp)
 • Thời lượng: 2 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 42.981,90 đô-la Singapore
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Quản lý Kinh doanh với Truyền thông & Năm tại Doanh nghiệp (Chuyển tiếp)
 • Thời lượng: 2 năm 4 tháng (Với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 41.730 đô-la Singapore

Thông số Chính

 • WMG là một trong những tập đoàn nghiên cứu và giáo dục hàng đầu thế giới với thành tích về hợp tác thành công lớn với doanh nghiệp
 • Top 10 bảng xếp hạng Anh quốc (Sổ tay Trường đại học Tốt của The Times và Sunday Times năm 2018 / Bảng Xếp hạng Trường đại học của The Guardian)
 • Xếp hạng 54 trong Bảng xếp hạng Trường đại học Thế giới QS năm 2019

Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
 • Thạc sĩ Khoa học ngành
  • Quản lý Kinh doah Kỹ thuật
  • Chương trình and Quản lý Dự án
  • Chuỗi Cung ứng và Quản lý Logistics
 • Thời lượng: 1 năm Học phí Chương trình: 35.149,50 đô-la Singapore
 • Thạc sĩ Khoa học ngành
  • An ninh Mạng và Quản lý
 • Thời lượng: 1 năm Học phí Chương trình: 35.952 đô-la Singapore

Thông số Chính

 • Trường đại học Xuất sắc Ngành thể thao của Scotland
 • Top 15 Anh quốc về Khoa học Thể thao (Sổ tay Trường đại học Tốt của The Times và Sunday Times năm 2018)
 • Top 20 tại Anh quốc về Thể thao (Bảng xếp hạng Trường đại học Thế giới của QS năm 2017)

Chương trình

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ / CAO ĐẲNG / ĐẠI HỌC
 • Cử nhân Khoa học Xã hội (Danh dự)
  • Marketing Bán lẻ
  • Thể thao học và Marketing
  • Quản lý Sự kiện Bền vững
  • Quản lý Kinh doanh Thể thao
 • Thời lượng: 3 năm Học phí Chương trình: 47.187 đô-la Singapore Thời lượng: 2 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 38.520 đô-la Singapore

Thông số Chính

 • Xếp hạng 6 Anh quốc và hạng 34 thế giới theo Bảng xếp hạng Học tập các Trường đại học Thế giới của Đại học Giao thông Thượng Hải năm 2018
 • Trường Kinh doanh Alliance Manchester được xếp hạng 4 Anh quốc và 36 thế giới theo Bảng xếp hạng MBA Toàn cầu của Financial Times năm 2018

Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
 • Thạc sĩ Khoa học Lãnh đạo Chăm sóc sức khỏe Quốc tế
 • Thời lượng: 2 năm (Bán thời gian) Học phí Chương trình: 32.100 đô-la Singapore

ÚC 

Thông số Chính

 • Một trong những cơ sở giáo dục đầu tiên của Úc từ năm 1887
 • Trường đại học xếp hạng cao thứ 14 ở Úc (Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới QS năm 2018)
 • Thứ 11 thế giới và xếp hạng cao nhất ở Úc về Nghệ thuật & Thiết kế
  (Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới QS năm 2018 theo Môn học)

Chương trình

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ / CAO ĐẲNG / ĐẠI HỌC
 • Cử nhân Kinh doanh
  • Kế toán
  • Kinh tế và Tài chính
  • Kinh doanh quốc tế
  • Quản lý Logistics và Chuỗi Cung ứng
  • Quản lý
  • Marketing
 • Thời lượng: 3 năm Học phí Chương trình: 44.426,40 đô-la Singapore Thời lượng: 1.5 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 22.213,20 đô-la Singapore
 • Cử nhân Truyền thông (Truyền thông Chuyên nghiệp)
 • Thời lượng: 2 năm Học phí Chương trình: 44.940 đô-la Singapore

Thông số Chính

 • Khoa xếp hạng đầu về Khoa học Máy tính trong Trường Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Phần mềm
 • Xếp hạng toàn cầu là một trong những trường đại học hiện đại nhất của Úc (Xếp hạng 50 Top đầu và 50 Top dưới của QS năm 2019 và Xếp hạng Đại học Trẻ của Times Higher Education năm 2018)
 • Top 200 thế giới về Khả năng tìm việc làm sau khi tốt nghiệp (Xếp hạng Khả năng Tìm việc sau Tốt nghiệp của QS năm 2018)

Chương trình

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ / CAO ĐẲNG / ĐẠI HỌC
 • Cử nhân Khoa học Máy tính
  • Dữ liệu Lớn
  • An ninh Mạng
  • An ninh Hệ thống Kỹ thuật số
  • Phát triển Game & Di động
 • Thời lượng: 3 năm Học phí Chương trình: 33.384 đô-la Singapore Thời lượng: 2.5 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 29.104 đô-la Singapore
 • Cử nhân Hệ thống Thông tin Kinh doanh
 • Thời lượng: 3 năm Học phí Chương trình: 33.384 đô-la Singapore Thời lượng: 2 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 24.824 đô-la Singapore
 • Cử nhân Khoa học Tâm lý
 • Thời lượng: 3 năm Học phí Chương trình: 39,804 đô-la Singapore

Thông số Chính

 • Được quốc tế công nhận về nghiên cứu, với 22 lĩnh vực nghiên cứu được xếp hạng 'tốt trên mức tiêu chuẩn thế giới’ (Báo cáo về Xuất sắc trong Nghiên cứu dành cho Úc năm 2015)
 • Xếp hạng Top 50 đại học hàng đầu về Khách sạn và Quản lý Giải trí (Xếp hạng Thế giới theo Môn học của QS năm 2017)
 • Xếp hạng Top 75 về Khách sạn và Quản lý Du lịch (Xếp hạng Toàn cầu của Xếp hạng Thượng Hải theo Môn học năm 2017)

Chương trình

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ / CAO ĐẲNG / ĐẠI HỌC
 • Cử nhân Kinh doanh (Chuyển tiếp)
  • Quản lý Sự kiện
  • Du lịch & Khách sạn
 • Thời lượng: 1.5 năm Học phí Chương trình: 20.544 đô-la Singapore
Hoa Kỳ

Thông số Chính

 • Được thành lập năm 1846 và là một trong những trường đại học công lập hàng đầu của Hoa Kỳ
 • Trường đại học công lập số 1 tại New York được tham gia Hiệp hội Viện Đại học Bắc Mỹ (AAU) uy tín
 • Trường Quản lý UB được AACSB Quốc tế — Hiệp hội Phát triển Trường Kinh doanh bậc Đại học chứng nhận
 • Xếp hạng 38 trong các trường đại học công lập năm 2019 (Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất của U.S. News & World Report năm 2019)

Chương trình

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ / CAO ĐẲNG / ĐẠI HỌC
 • Cử nhân Khoa học xã hội
  • Truyền thông
  • Kinh tế
  • Thương mại Quốc tế
  • Tâm lý học
  • Xã hội học
 • (76 - 120 tín chỉ) Thời lượng: 3 năm (2-3 năm với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 43.912,80 đô-la Singapore – 69.336 đô-la Singapore
 • Cử nhân Khoa học (Quản trị Kinh doanh) (86 - 120 tín chỉ)
 • Thời lượng: 3 năm (2-3 năm với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 43.912,80 đô-la Singapore - 69.336 đô-la Singapore
 • Bằng Kép 
  Kết hợp Cử nhân Khoa học (Quản trị Kinh doanh) và bằng Cử nhân Khoa học xã hội (127-159 tín chỉ)
 • Thời lượng: 4 năm (3-4 năm với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 73.380,60 đô-la Singapore – 91.870,20 đô-la Singapore
 • Chuyên ngành Kép
  Kết hợp hai chuyên ngành bất kỳ trong bằng Cử nhân Khoa học xã hội (102-134 tín chỉ)
 • Thời lượng: 4 năm (3-4 năm với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 58.935,60 đô-la Singapore– 77.425,20 đô-la Singapore

Pháp

Thông số Chính

 • Xếp hạng 21 trong Bảng Xếp hạng Trường Kinh doanh Châu Âu của Financial Times (tháng Mười Hai, năm 2017)
 • Xếp hạng 20 Toàn thế giới trong bảng xếp hạng MBA Nào? của tạp chí The Economist Hướng dẫn dành cho Bằng Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế (tháng Năm, 2017)
 • Có thể tiếp cận với cả Trung tâm Nghề nghiệp SIM và Trung tâm Nghề nghiệp Grenoble để tiếp xúc với các cơ hội thực tập và nghề nghiệp.
 • Cung cấp các Hội thảo Phát triển Chuyên môn và thăm quan các công ty

Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
 • Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế
 • Thời lượng: 2 năm Học phí Chương trình: 36.112,50 đô-la Singapore

Chương trình SIM
 • Bằng Cao đẳng Kế toán (DAC)
 • Thời lượng: 15 tháng Học phí Chương trình: 11.770 đô-la Singapore
 • Bằng Cao đẳng Ngân hàng và Tài chính (DBF)
 • Thời lượng: 15 tháng Học phí Chương trình: 11.770 đô-la Singapore
 • Bằng Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế (DIB)
 • Thời lượng: 15 tháng Học phí Chương trình: 11.770 đô-la Singapore
 • Bằng Cao đẳng Quản lý học (DMS)
 • Thời lượng: 15 tháng Học phí Chương trình: 11.770 đô-la Singapore
 • Dự bị Quản trị học (MFS)
 • Thời lượng: 6 tháng Học phí Chương trình: 3.584,50 đô-la Singapore
Chương trình Bằng Đại học ở Singapore

Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd 
Số Đăng ký CPE: 199607747H 
Thời hạn Đăng ký: 20 tháng Năm 2018 - 19 tháng Năm 2022

Điều khoản Sử dụng

© 2018, Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd (SIM PL)

Các trường đại học tư nhân tốt nhất tại Singapore
Chương trình Dự bị Quốc tế tại Singapore