SIM Global Education - Postgraduate Programmes
Các khóa học của Chúng tôi

Chương trình Sau đại học

Giáo dục Toàn cầu SIM có quan hệ đối tác với 4 Đại học Anh quốc danh tiếng, gồm Đại học London, Đại học Warwick, Đại học Birmingham, Đại học Manchester, cùng Trường Kinh doanh Pháp, Trường Quản lý Grenoble, nhằm cung cấp các chương trình Thạc sĩ giúp sẵn sàng cho nghề nghiệp, thuộc các ngành Kế toán, Logistics, An ninh Mạng, Kinh doanh, Quản lý và nhiều chương trình khác

Anh Quốc

Tốt nghiệp Cao đẳng ngành

 • Kế toán
 • Phân tích Kinh doanh
 • Khoa học Dữ liệu
 • Ngân hàng
 • Kinh tế
 • Đổi mới Kỹ thuật số
 • Kinh doanh Điện tử và Truyền thông Xã hội
 • Tài chính
 • Quan hệ Quốc tế
 • Quản lý
 • Chính trị
Thời lượng: 1 năm
Học phí Chương trình: 10.400 đô-la Singapore

Thạc sĩ Khoa học ngành Kế toán Chuyên nghiệp

Thời lượng: 1 năm
Học phí Chương trình: 18.100 đô-la Singapore - 12.000 đô-la Singapore

Thạc sĩ Khoa học
Kinh doanh quốc tế

Thời lượng: 1 năm
Học phí Chương trình: 27.772,92 đô-la Singapore

Thạc sĩ Khoa học

 • Kinh tế
 • Quản lý
 • Quản lý Quản lý: Khởi nghiệp và Đổi mới
 • Quản lý Quản lý: Lãnh đạo Tổ chức và Thay đổi
 • Quản lý Chiến lược
Thời lượng: 1 năm
Học phí Chương trình: 26.964 đô-la Singapore

Thạc sĩ Khoa học ngành

 • Quản lý Kinh doah Kỹ thuật
 • Chương trình and Quản lý Dự án
 • Chuỗi Cung ứng và Quản lý Logistics
Thời lượng: 1 năm
Học phí Chương trình: 35.149,50 đô-la Singapore

Thạc sĩ Khoa học ngành

 • An ninh Mạng và Quản lý
Thời lượng: 1 năm
Học phí Chương trình: 35.952 đô-la Singapore

Thạc sĩ Khoa học Lãnh đạo Chăm sóc sức khỏe Quốc tế

Thời lượng: 2 năm (Bán thời gian)
Học phí Chương trình: 32.100 đô-la Singapore

Pháp

Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế

Thời lượng: 2 năm
Học phí Chương trình: 36.112,50 đô-la Singapore
Chương trình Bằng Đại học ở Singapore

Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd 
Số Đăng ký CPE: 199607747H 
Thời hạn Đăng ký: 20 tháng Năm 2018 - 19 tháng Năm 2022

Điều khoản Sử dụng

© 2018, Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd (SIM PL)

Các trường đại học tư nhân tốt nhất tại Singapore
Chương trình Dự bị Quốc tế tại Singapore