Học bổng Giáo dục Toàn cầu SIM
Học bổng

Tổng quan

Giáo dục chỉ là bước đi đầu tiên hướng tới thành công và thành tựu. Với những sinh viên xuất sắc, SIM GE có những chương trình giúp thừa nhận các thành tựu này, dù đó là thành tựu liên quan đến học tập, thể thao hay nghệ thuật. Điều này không chỉ là sự khích lệ, mà còn là tín hiệu giúp các nhà tuyển dụng tiềm năng định hướng và trợ giúp các em sinh viên của chúng tôi đạt được thành công trong sự nghiệp.

Học bổng Cao đẳng của Giáo dục Toàn cầu SIM

Chỉ dành cho Sinh viên Quốc tế

Những sinh viên quốc tế mới đang đăng ký chương trình cao đẳng do SIM cung cấp tại Giáo dục Toàn cầu SIM (SIM GE) có thể nộp đơn xin Học bổng Cao đẳng của Giáo dục Toàn cầu SIM.

Học bổng này được trao cho các sinh viên quốc tế có kết quả học tập mẫu mực, và học bổng này chi trả cho thời gian bắt buộc tối thiểu để hoàn thành toàn bộ khóa học theo quy định của chương trình. Khoản hỗ trợ này chỉ bao gồm học phí khóa học (bằng tiền đô-la Singapore). Không có ràng buộc nào đi kèm theo học bổng này.

Thời gian Nộp đơn
Nhập học tháng Tư 1/10 - 31/12
Nhập học tháng Mười 1/4 - 30/6

*Đơn xin phải đến được SIM vào ngày cuối cùng trong thời gian nộp đơn.

Học bổng Giáo dục Toàn cầu SIM

Các sinh viên mới hoặc hiện đang theo học chương trình Cử nhân có thể nộp đơn xin Học bổng Giáo dục Toàn cầu SIM. Học bổng này được trao cho các sinh viên có kết quả học tập mẫu mực hoặc thành tích trong thể thao và nghệ thuật.

Học bổng được áp dụng cho công dân, thường trú nhân Singapore và sinh viên quốc tế, học bổng bao gồm thời gian tối thiểu bắt buộc hoàn thành toàn bộ hoặc phần còn lại của khóa học. Khoản hỗ trợ này bao gồm học phí khóa học, phí kiểm tra, phí mua sách và các khoản phí bắt buộc khác. Không có ràng buộc nào đi kèm.

Có thể nộp đơn xin học bổng vào tháng Ba hoặc tháng Chín.

Chương trình Bằng Đại học ở Singapore

Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd 
Số Đăng ký CPE: 199607747H 
Thời hạn Đăng ký: 20 tháng Năm 2018 - 19 tháng Năm 2022

Điều khoản Sử dụng

© 2018, Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd (SIM PL)

Các trường đại học tư nhân tốt nhất tại Singapore
Chương trình Dự bị Quốc tế tại Singapore