SIM Global Education - Student Life Scholarship
Học bổng

Học bổng SIM GE

Học bổng Giáo dục Toàn cầu SIM được trao cho những sinh viên trong nước và quốc tể xuất sắc theo học các chương trình Cử nhân tại Giáo dục Toàn cầu SIM (SIM GE).

Các nhóm học bổng gồm:

Học tập Xuất sắc và Lãnh đạo

Học bổng được trao cho những sinh viên xuất sắc, đạt được thành tích nổi bật trong học tập và thể hiện phẩm chất lãnh đạo cả trong và ngoài lớp học.

Tài năng Thể thao và Nghệ thuật

Học bổng được trao cho những vận động viên sở hữu thành tích ấn tượng mà họ đạt được trong thể thao, hoặc những cá nhân có tài năng nghệ thuật xuất sắc.

Điều kiện được nhận
 • Kết quả điểm 'A' Level GCE Singapore-Cambridge, Bằng cao đẳng Bách khoa Địa phương, Cao đẳng IB hoặc bằng tương đương lớp 12 ở mức xuất sắc
 • Có thành tích ấn tượng về đóng góp cho cộng đồng và các hoạt động ngoại khóa
 • Kỹ năng lãnh đạo, liên nhân cách và truyền thông mạnh mẽ
Giá trị của Học bổng

Học bổng bao gồm các khoản sau:

 • học phí cho khóa học
 • phí kiểm tra
 • các loại phí bắt buộc khác
 • tiền mua sách

Không có ràng buộc nào đi kèm theo học bổng này.

Nộp đơn

Hàng năm có hai giai đoạn nộp đơn:

 • Tháng Ba
 • Tháng Chín

Quá trình ứng viên nộp đơn đăng ký theo học chương trình mà họ lựa chọn phải tách riêng và ứng viên phải được chấp nhận vào học trước khi được trao học bổng.

Quá trình Tuyển chọn

Tất cả các ứng viên lọt vào danh sách phải trải qua một cuộc phỏng vấn Hội đồng Tuyển chọn Học bổng Giáo dục Toàn cầu SIM thực hiện. Chỉ những ứng viên lọt vào danh sách được chọn sẽ nhận được thông báo.

Giáo dục Toàn cầu SIM không can thiệp vào quá trình tuyển chọn học bổng và có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện với Học bổng Giáo dục Toàn cầu SIM bất kỳ mà không cần thông báo trước.

Thời gian áp dụng dành cho Học bổng

Học bổng có thể được sử dụng trong thời gian bắt buộc tối thiểu hoàn thành toàn bộ khóa học theo quy định của chương trình.

Thời gian Nộp đơn Thời gian Nộp đơn Tất cả các chương trình, trừ chương trình SIM-UOL chương trình SIM-UOL
Tháng Ba Tháng Ba Học bổng Được trao sẽ có hiệu lực từ thời điểm học kỳ bắt đầu trong nửa thứ hai của năm đó (trừ khi có nêu khác đi).Học bổng Được trao sẽ có hiệu lực từ đầu năm học, bắt đầu vào tháng Tám/Chín trong cùng năm của thời gian nộp đơn.
Tháng Chín Học bổng sẽ có hiệu lực từ học kỳ bắt đầu trong nửa đầu năm tiếp theo (trừ khi có nêu khác đi).Học bổng Được trao sẽ có hiệu lực từ đầu năm học, bắt đầu vào tháng Tám/Chín trong cùng năm của thời gian nộp đơn.

*Đơn xin phải đến được SIM vào ngày cuối cùng trong thời gian nộp đơn.

Điều khoản và Điều kiện
 • Sinh viên phải tham gia tất cả các bài kiểm tra, đánh giá, thi và nhận được Bằng trong thời gian bắt buộc tối thiểu của khóa học.
 • Sinh viên không được thay đổi Chương trình vào bất kỳ thời điểm nào.
 • Sinh viên sẽ không được tiếp tục hoặc đăng ký vào (những) khóa học cao đẳng hoặc bằng bất kỳ mà không có được sự phê duyệt bằng văn bản của Nhà tài trợ.
 • Nếu không nhận được sự phê duyệt bằng văn bản trước đó của Nhà tài trợ, Sinh viên sẽ không được nhận Phần thưởng Học bổng đồng thời với bất kỳ khoản học bổng hoặc trợ cấp học phí nào khác.
 • Mỗi sinh viên đều được mong đợi sẽ đóng góp cho SIM GE / cộng đồng.
 • Thành tích học tập sẽ được xem xét mỗi học kỳ.
 • Học bổng có thể bị rút vào bất kỳ thời điểm nào nếu, theo nhận định của Nhà tài trợ, tiến bộ hoặc hành vi của sinh viên được coi là không đạt yêu cầu.
 • Nếu vì bất kỳ lý do nào mà Học bổng bị chấm dứt, sinh viên sẽ chịu thêm trách nhiệm hoàn trả cho SIM GE tất cả những Quyền lợi Giải thưởng Học bổng mà SIM GE đã chi trả.

Nhấp chuột vào đây để tải về đơn xin Học bổng SIM GE. Lưu ý rằng ngày hết hạn nộp đơn là ngày 28 tháng Chín, năm 2018 (thứ Sáu), đúng 9 giờ sáng. Tất cả những đơn nộp muộn sẽ không được xem xét.

Để có thêm thông tin, xin hãy gửi email đến:
E-mail: scholarship@sim.edu.sg

Địa chỉ thư tín của chúng tôi là

Service Quality Department (Phòng Chất lượng Dịch vụ)
SIM Global Education (Giáo dục Toàn cầu SIM)
Trụ sở chính SIM
Số 461 Đường Clementi
Singapore 599491

Hoặc

Hãy thả đơn đã được điền vào;
Hòm thư 15: Hòm thư Quỹ & Học bổng Giáo dục Toàn cầu SIM
Trụ sở chính SIM Tòa nhà A, Tầng 2
Số 461 Đường Clementi
Singapore 599491
 

Chương trình Bằng Đại học ở Singapore

Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd 
Số Đăng ký CPE: 199607747H 
Thời hạn Đăng ký: 20 tháng Năm 2018 - 19 tháng Năm 2022

Điều khoản Sử dụng

© 2018, Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd (SIM PL)

Các trường đại học tư nhân tốt nhất tại Singapore
Chương trình Dự bị Quốc tế tại Singapore