SIM Global Education - SIM Heritage
Tại sao lại chọn SIM?

Đóng góp cho một quốc gia học tập

SIM bắt đầu hoạt động vào ngày 28 tháng Mười Một, năm 1964 với vai trò là một phân viện phi lợi nhuận và sứ mệnh phát triển đội ngũ quản lý và nhân lực của Singapore.

NHỮNG DẤU MỐC CHÍNH QUA CÁC NĂM
Những năm 1960

Những người tham gia Chương trình Quản lý Cao cấp nội trú lần thứ tư được tổ chức tại Cao nguyên Cameron năm 1968, và do các giáo sư đến từ Trường Kinh doanh Harvard thực hiện

SIM bắt đầu cung cấp nhiều khóa học ngắn hạn cho tất cả các cấp quản lý (từ quản lý đến giám đốc điều hành) nhằm nâng cao năng lực của họ. SIM hợp tác chặt chẽ với Đại học Singapore, Đại học Nanyang và Singapore Polytechnic trong việc lập kế hoạch và triển khai các khóa học.

Các môn học bao gồm kế toán, bán hàng và kỹ năng giám sát. Các khóa học và hội thảo về các ngành cụ thể khác trong những năm đầu tiên bao gồm các chủ đề về đánh thuế hai lần, xúc tiến xuất khẩu và du lịch. Khóa học nổi bật là Chương trình Quản lý Cao cấp nội trú cho các giám đốc điều hành và những các lãnh đạo công ty khác do các giáo sư của Trường Kinh doanh Harvard thực hiện.

Thông qua một quỹ hỗ trợ 300.000 đô-la của Quỹ Ford, SIM đóng vai trò là chủ nhà mời các học giả giảng dạy sau đại học đến từ Trường Kinh doanh Standford và Harvard. Các học giả đã thực hiện những khóa học ngắn hạn về tài chính và marketing, và giảng dạy trong Chương trình Quản lý Trẻ, khóa học quản lý buổi tối kéo dài hai năm đầu tiên của SIM để có thể học tiếp và lấy bằng Cao đẳng Quản lý học.

Những năm 1970

Chương trình giáo dục về quản lý chính quy đầu tiên - Cao đẳng Quản lý học được triển
khai vào năm 1973

Những năm 1990

Năm 1992, SIM được Bộ Giáo dục chọn là đơn vị điều hành Chương trình Bằng Đại học Mở rất được hoan nghênh tại Singapore, chương trình sau đó được đổi tên thành Trung tâm Đại học Mở SIM vào năm 2002.

Những năm 2000

Nhờ những kinh nghiệm đạt được trong quá trình hợp tác, SIM bắt đầu Trường đại học tư nhân của riêng mình, hiện tại với tên gọi Giáo dục Toàn cầu SIM, dành cho những người trưởng thành đang đi làm. Khóa sinh viên đầu tiên vào tháng Một, 2006.

"Trong gần bốn thập kỷ, SIM đã trợ giúp hoạt động giáo dục, đào tạo và phát triển nhân lực của Singapore để có thể theo kịp sự phát triển kinh tế và công nghiệp quốc gia. Tôi mong đợi SIM tiếp tục đóng góp vào quá trình thúc đẩy chiến lược của Singapore để xây dựng một quốc gia học tập trong nỗ lực trở thành một nền kinh tế theo hướng đổi mới trong tương lai." - Tiến sĩ Tony Tan, người sau này là Phó Bộ trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu vào ngày khai trương trụ sở mới của SIM vào ngày 19 tháng Mười, 2001
Sim Ngày hôm nay

Ngày nay, Học viện tiếp tục cung cấp nhiều nhóm chương trình giáo dục đại học, giáo dục và đào tạo thường xuyên có liên kết với nhau.

Chương trình Bằng Đại học ở Singapore

Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd 
Số Đăng ký CPE: 199607747H 
Thời hạn Đăng ký: 20 tháng Năm 2018 - 19 tháng Năm 2022

Điều khoản Sử dụng

© 2018, Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd (SIM PL)

Các trường đại học tư nhân tốt nhất tại Singapore
Chương trình Dự bị Quốc tế tại Singapore