SIM Global Education - SIM Programmes
Trường đại học Đối tác

Chương trình SIM

SIM bắt đầu hoạt động vào ngày 28 tháng Mười Một, năm 1964 với vai trò là một phân viện phi lợi nhuận và sứ mệnh phát triển đội ngũ quản lý và nhân lực của Singapore. SIM bắt đầu hoạt động năm 1964 với vai trò là một phân viện phi lợi nhuận và sứ mệnh phát triển đội ngũ quản lý và nhân lực của Singapore. SIM bắt đầu cung cấp nhiều khóa học ngắn hạn cho tất cả các cấp quản lý nhằm nâng cao năng lực của họ. Khóa học nổi bật là Chương trình Quản lý Cao cấp nội trú cho các giám đốc điều hành và những các lãnh đạo công ty khác do các giáo sư của Trường Kinh doanh Harvard thực hiện. Kinh nghiệm này giúp SIM triển khai chương trình giáo dục về quản lý chính thức đầu tiên - Cao đẳng Quản lý học vào năm 1973. Ngày nay chúng tôi vẫn cung cấp chương trình Cao đẳng này, và những chương trình khác cũng được bổ sung qua các năm để giữ nguyên mục đích ban đầu của chúng tôi là tạo ra những sinh viên sẵn sàng cho công việc.

  • Bằng Cao đẳng Kế toán (DAC)
  • Thời lượng: 15 tháng Học phí Chương trình: 11.770 đô-la Singapore
  • Bằng Cao đẳng Ngân hàng và Tài chính (DBF)
  • Thời lượng: 15 tháng Học phí Chương trình: 11.770 đô-la Singapore
  • Bằng Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế (DIB)
  • Thời lượng: 15 tháng Học phí Chương trình: 11.770 đô-la Singapore
  • Bằng Cao đẳng Quản lý học (DMS)
  • Thời lượng: 15 tháng Học phí Chương trình: 11.770 đô-la Singapore
  • Dự bị Quản trị học (MFS)
  • Thời lượng: 6 tháng Học phí Chương trình: 3.584,50 đô-la Singapore
Chương trình Bằng Đại học ở Singapore

Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd 
Số Đăng ký CPE: 199607747H 
Thời hạn Đăng ký: 20 tháng Năm 2018 - 19 tháng Năm 2022

Điều khoản Sử dụng

© 2018, Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd (SIM PL)

Các trường đại học tư nhân tốt nhất tại Singapore
Chương trình Dự bị Quốc tế tại Singapore