SIM Global Education - Student Life
Tại sao lại chọn SIM?

Theo đuổi Ước mơ của Bạn

Giáo dục Toàn cầu SIM hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật và thể thao của sinh viên. Chúng tôi tin rằng nghệ thuật truyền cảm hứng sáng tạo và biểu đạt, trong khi thể thao xây dựng tinh thần dẻo dai, khả năng phục hồi, làm việc theo nhóm và sự quyết tâm - những phẩm chất quan trọng trong cuộc sống.

Có nhiều cơ hội cho bạn đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, góp phần sôi động trong khuôn viên trường của chúng tôi. Khi thực hiện điều đó, bạn sẽ bắt đầu định hình được phong cách lãnh đạo riêng của mình, chịu trách nhiệm cho những việc bạn đảm nhiệm, và có được khả năng tự nhận thức ở mức cao hơn.

Tham gia các câu lạc bộ thể thao của chúng tôi và tham gia tại Giải Thể thao Sinh viên Singapore (SUniG), và Giải Thể thao Viện-Varsity-Polytechnic (IVP), hoặc thể hiện tài năng của bạn trên sân khấu nhờ các câu lạc bộ nghệ thuật và văn hóa, các chương trình hoạt động ngoại khóa của chúng tôi đem lại những trải nghiệm lâu dài nhằm trợ giúp bạn hướng đến một cuộc sống sinh viên cân bằng.

Lựa chọn trong hơn 70 câu lạc bộ và hội đồng sinh viên, gồm có thể thao, nghệ thuật và văn hóa, cộng đồng sinh viên quốc tế, lãnh đạo và phát triển, và các nhóm hứng thú đặc biệt.

Giải Thể thao Sinh viên Singapore (SUniG)
Giải Thể thao Viện-Varsity-Polytechnic (IVP)
Trại tập huấn Đào tạo Trang bị Lãnh đạo
Câu lạc bộ Ghi-ta SIM

Nhận xét của sinh viên

Chương trình Bằng Đại học ở Singapore

Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd 
Số Đăng ký CPE: 199607747H 
Thời hạn Đăng ký: 20 tháng Năm 2018 - 19 tháng Năm 2022

Điều khoản Sử dụng

© 2018, Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd (SIM PL)

Các trường đại học tư nhân tốt nhất tại Singapore
Chương trình Dự bị Quốc tế tại Singapore