SIM Global Education - Student Testimonials
Nhận xét của sinh viên

Các sinh viên của chúng tôi nói gì

Do chúng tôi luôn tin tưởng rằng sinh viên là người có thể mô tả tốt nhất về những gì SIM cung cấp, dưới đây là một số nhận xét của các em. Với hơn 50 năm kinh nghiệm, giờ đây chúng tôi có một hội cựu sinh viên gồm 150.000 em đến từ khắp nơi trên thế giới.

Chương trình Bằng Đại học ở Singapore

Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd 
Số Đăng ký CPE: 199607747H 
Thời hạn Đăng ký: 20 tháng Năm 2018 - 19 tháng Năm 2022

Điều khoản Sử dụng

© 2018, Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd (SIM PL)

Các trường đại học tư nhân tốt nhất tại Singapore
Chương trình Dự bị Quốc tế tại Singapore