SIM Global Education - Student Wellness
Tại sao lại chọn SIM?

Tăng cường Thành tích Học tập của Bạn

Nếu bạn đang tìm kiếm các thông tin về hỗ trợ học tập, Trung tâm Học tập Sinh viên (SLC) có những tài nguyên phù hợp có thể trợ giúp.

Hàng loạt Hội thảo

Học tập do Bạn bè Hỗ trợ (PAL)

Dịch vụ Tư vấn

Kỹ năng Chuyên môn

Học Chơi, Sống Khỏe

Có được sức khỏe tốt là điều quan trọng để có được một cuộc sống cân bằng. Phòng Chăm sóc Sinh viên của chúng tôi thường tổ chức các chương trình khuyến khích việc quản lý căng thẳng và tăng cường sức khỏe chung của bạn

Sức khỏe Sinh viên

Trung tâm Sức khỏe Sinh viên

Khám phá cách quản lý sức khỏe cá nhân bằng cách tham dự nhiều buổi nói chuyện, hội thảo và hoạt động tại Trung tâm Sức khỏe Sinh viên.

Sức khỏe Sinh viên

Cố vấn Sức khỏe SIM

Chúng tôi muốn dẫn bạn có được một lối sống lành mạnh. Tìm hiểu thêm về các sáng kiến và chương trình do Cố vấn Sức khỏe SIM tổ chức.

Sức khỏe Sinh viên

Dịch vụ Tư vấn

Nếu bạn đã từng cảm thấy bị quá tải hoặc đang đối mặt với những khó khăn cá nhân, hãy tìm kiếm sự trợ giúp và hướng dẫn chuyên nghiệp do một cố vấn có trình độ tại Trung tâm Sức khỏe Sinh viên cung cấp.

Sức khỏe Sinh viên

Cố vấn là Bạn bè SIM

Cần có một người lắng nghe? Cố vấn là Bạn bè SIM luôn ở đây nhằm cung cấp hỗ trợ và khuyến khích một nền văn hóa chăm sóc và hỗ trợ tại SIM GE.

Chương trình Bằng Đại học ở Singapore

Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd 
Số Đăng ký CPE: 199607747H 
Thời hạn Đăng ký: 20 tháng Năm 2018 - 19 tháng Năm 2022

Điều khoản Sử dụng

© 2018, Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd (SIM PL)

Các trường đại học tư nhân tốt nhất tại Singapore
Chương trình Dự bị Quốc tế tại Singapore