SIM Global Education - Undergraduate Programmes
Các khóa học của Chúng tôi

Chương trình Đại học

Giáo dục Toàn cầu SIM có quan hệ đối tác với các Trường Đại học Đối tác đến từ Úc, Anh quốc và Hoa Kỳ trong cung cấp các chương trình Cử nhân ngành Quản lý, Kinh doanh, Công nghệ thông tin và nhiều ngành khác

Anh Quốc

Chương trình Dự bị Quốc tế

Thời lượng: 1 năm
Học phí Chương trình: 15.900 đô-la Singapore

Chứng chỉ Giáo dục Đại học về Khoa học Xã hội

Thời lượng: 1 năm
Học phí Chương trình: 12.200 đô-la Singapore

Cử nhân Khoa học
(Danh dự) ngành

 • Kế toán & Tài chính
 • Ngân hàng & Tài chính
 • Kinh doanh & Quản lý
 • Khoa học Dữ liệu & Phân tích Kinh doanh
 • Kinh tế
 • Kinh tế & Tài chính
 • Kinh tế & Quản lý
 • Kinh tế & Chính trị
 • Quan hệ Quốc tế
 • Quản lý & Đổi mới Kỹ thuật số
Thời lượng: 3 năm
Học phí Chương trình: 29.100 đô-la Singapore

Thời lượng: 2 - 3 năm (Với những người có Bằng Cao đẳng của SIM)
Học phí Chương trình: 19.700 đô-la Singapore - 25.900 đô-la Singapore

Thời lượng: 2 năm (Với những người có Chứng chỉ Giáo dục Đại học về Khoa học Xã hội)
Học phí Chương trình: 18.600 đô-la Singapore

Cử nhân Khoa học
(Danh dự) ngành

 • Máy tính & Hệ thống Thông tin
 • Máy tính Sáng tạo
Thời lượng: 3 năm
Học phí Chương trình: 40.400 đô-la Singapore

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Kế toán & Tài chính (Chuyển tiếp)

Thời lượng: 2 năm (Với những người có Bằng DAC)
Học phí Chương trình: 34.026 đô-la Singapore

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Quản lý Kinh doanh (Chuyển tiếp)

Thời lượng: 2 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM)
Học phí Chương trình: 34.026 đô-la Singapore

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Quản lý Kinh doanh với Truyền thông (Chuyển tiếp)

Thời lượng: 2 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM)
Học phí Chương trình: 39.675,60 đô-la Singapore

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Quản lý Kinh doanh được Thực tập tại Doanh nghiệp (Chuyển tiếp)

Thời lượng: 2 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM)
Học phí Chương trình: 39.675,60 đô-la Singapore

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Kinh doanh Quốc tế (Chuyển tiếp)

Thời lượng: 2 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM)
Học phí Chương trình: 42.981,90 đô-la Singapore

Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Quản lý Kinh doanh với Truyền thông & Năm tại Doanh nghiệp (Chuyển tiếp)

Thời lượng: 2 năm 4 tháng (Với những người có Bằng Cao đẳng của SIM)
Học phí Chương trình: 41.730 đô-la Singapore

Cử nhân Khoa học Xã hội (Danh dự)

 • Marketing Bán lẻ
 • Thể thao học và Marketing
 • Quản lý Sự kiện Bền vững
 • Quản lý Kinh doanh Thể thao
Thời lượng: 3 năm
Học phí Chương trình: 47.187 đô-la Singapore

Thời lượng: 2 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM)
Học phí Chương trình: 38.520 đô-la Singapore

ÚC 

Cử nhân Kinh doanh

 • Kế toán
 • Kinh tế và Tài chính
 • Kinh doanh quốc tế
 • Quản lý Logistics và Chuỗi Cung ứng
 • Quản lý
 • Marketing
Thời lượng: 3 năm
Học phí Chương trình: 44.426,40 đô-la Singapore

Thời lượng: 1.5 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM)
Học phí Chương trình: 22.213,20 đô-la Singapore

Cử nhân Truyền thông (Truyền thông Chuyên nghiệp)

Thời lượng: 2 năm
Học phí Chương trình: 44.940 đô-la Singapore

Cử nhân Khoa học Máy tính

 • Dữ liệu Lớn
 • An ninh Mạng
 • An ninh Hệ thống Kỹ thuật số
 • Phát triển Game & Di động
Thời lượng: 3 năm
Học phí Chương trình: 33.384 đô-la Singapore

Thời lượng: 2.5 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM)
Học phí Chương trình: 29.104 đô-la Singapore

Cử nhân Hệ thống Thông tin Kinh doanh

Thời lượng: 3 năm
Học phí Chương trình: 33.384 đô-la Singapore

Thời lượng: 2 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM)
Học phí Chương trình: 24.824 đô-la Singapore

Cử nhân Khoa học Tâm lý

Thời lượng: 3 năm
Học phí Chương trình: 39,804 đô-la Singapore

Cử nhân Kinh doanh (Chuyển tiếp)

 • Quản lý Sự kiện
 • Du lịch & Khách sạn
Thời lượng: 1.5 năm
Học phí Chương trình: 20.544 đô-la Singapore

Hoa Kỳ

Cử nhân Khoa học xã hội

 • Truyền thông
 • Kinh tế
 • Thương mại Quốc tế
 • Tâm lý học
 • Xã hội học
(76 - 120 tín chỉ) Thời lượng: 3 năm (2-3 năm với những người có Bằng Cao đẳng của SIM)
Học phí Chương trình: 43.912,80 đô-la Singapore – 69.336 đô-la Singapore

Cử nhân Khoa học (Quản trị Kinh doanh) (86 - 120 tín chỉ)

Thời lượng: 3 năm (2-3 năm với những người có Bằng Cao đẳng của SIM)
Học phí Chương trình: 43.912,80 đô-la Singapore - 69.336 đô-la Singapore

Bằng Kép 
Kết hợp Cử nhân Khoa học (Quản trị Kinh doanh) và bằng Cử nhân Khoa học xã hội (127-159 tín chỉ)

Thời lượng: 4 năm (3-4 năm với những người có Bằng Cao đẳng của SIM)
Học phí Chương trình: 73.380,60 đô-la Singapore – 91.870,20 đô-la Singapore

Chuyên ngành Kép
Kết hợp hai chuyên ngành bất kỳ trong bằng Cử nhân Khoa học xã hội (102-134 tín chỉ)

Thời lượng: 4 năm (3-4 năm với những người có Bằng Cao đẳng của SIM)
Học phí Chương trình: 58.935,60 đô-la Singapore– 77.425,20 đô-la Singapore
Chương trình Bằng Đại học ở Singapore

Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd 
Số Đăng ký CPE: 199607747H 
Thời hạn Đăng ký: 20 tháng Năm 2018 - 19 tháng Năm 2022

Điều khoản Sử dụng

© 2018, Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd (SIM PL)

Các trường đại học tư nhân tốt nhất tại Singapore
Chương trình Dự bị Quốc tế tại Singapore