SIM Global Education - Our Partner Universities (UK)
Trường đại học Đối tác

Trường đại học Đối tác từ Anh quốc

Học tập ở Singapore và nhận tấm Bằng của Anh quốc. Chúng tôi cung cấp các chương trình Cử nhân và Thạc sĩ của 5 trường đại học danh tiếng của Anh quốc. Bạn có thể lựa chọn học tập một chương trình của Đại học London, một trong những trường đại học lâu đời nhất của Anh quốc; hoặc nhận Bằng Thạc sĩ của Russell Group Universities, Đại học Birmingham hoặc Đại học Warwick. Chúng tôi cũng cung cấp một chương trình bán thời gian về lãnh đạo ngành chăm sóc sức khỏe của Đại học Manchester. Nếu bạn hứng thú với ngành thể thao, Đại học Stirling là Trường đại học được xếp hạng xuất sắc về thể thao của Scotland.

Anh Quốc

Thông số Chính

 • Được thành lập vào năm 1936 và là một trong những trường đại học lâu đời và lớn nhất thế giới
 • Định hướng đào tạo do 3 phân viện uy tín đề ra:
  • Goldsmiths
  • Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE)
  • UCL
 • Đến nay có gần 1.700 sinh viên tốt nghiệp SIM-UOL đạt Loại Giỏi

Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
 • Tốt nghiệp Cao đẳng ngành
  • Kế toán
  • Phân tích Kinh doanh
  • Khoa học Dữ liệu
  • Ngân hàng
  • Kinh tế
  • Đổi mới Kỹ thuật số
  • Kinh doanh Điện tử và Truyền thông Xã hội
  • Tài chính
  • Quan hệ Quốc tế
  • Quản lý
  • Chính trị
 • Thời lượng: 1 năm Học phí Chương trình: 10.400 đô-la Singapore
 • Thạc sĩ Khoa học ngành Kế toán Chuyên nghiệp
 • Thời lượng: 1 năm Học phí Chương trình: Con đường 1: 18.100 đô-la Singapore/Con đường 2: 12.000 đô-la Singapore
CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ / CAO ĐẲNG / ĐẠI HỌC
 • Chương trình Dự bị Quốc tế
 • Thời lượng: 1 năm Học phí Chương trình: 15.900 đô-la Singapore
 • Chứng chỉ Giáo dục Đại học về Khoa học Xã hội
 • Thời lượng: 1 năm Học phí Chương trình: 12.200 đô-la Singapore
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
  • Kế toán & Tài chính
  • Ngân hàng & Tài chính
  • Kinh doanh & Quản lý
  • Khoa học Dữ liệu & Phân tích Kinh doanh
  • Kinh tế
  • Kinh tế & Tài chính
  • Kinh tế & Quản lý
  • Kinh tế & Chính trị
  • Quan hệ Quốc tế
  • Quản lý & Đổi mới Kỹ thuật số
 • Thời lượng: 3 năm Học phí Chương trình: 29.100 đô-la Singapore Thời lượng: 2 - 3 năm (Với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 19.700 đô-la Singapore - 25.900 đô-la Singapore Thời lượng: 2 năm (Với những người có Chứng chỉ Giáo dục Đại học về Khoa học Xã hội) Học phí Chương trình: 18.600 đô-la Singapore
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành
  • Máy tính & Hệ thống Thông tin
  • Máy tính Sáng tạo
 • Thời lượng: 3 năm Học phí Chương trình: 40.400 đô-la Singapore

Thông số Chính

 • Được các công ty trên khắp thế giới xếp hạng là một trong Top 10 trường đại học tại Anh quốc về Khả năng tìm việc Sau tốt nghiệp (Xếp hạng Khả năng Tìm việc các Đại học Toàn cầu 2017)
 • Top 25 trường đại học tại Anh quốc ngành Kế toán và Tài chính, Kinh doanh và Quản lý học, và Kinh tế (Sổ tay Đại học Hoàn chỉnh 2019)
 • Xếp hạng vàng về dạy và học xuất sắc tại Anh quốc (Khung Xuất sắc Giảng dạy 2017-2020)

Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
 • Thạc sĩ Khoa học Kinh doanh quốc tế
 • Thời lượng: 1 năm Học phí Chương trình: 27.772,92 đô-la Singapore
 • Thạc sĩ Khoa học
  • Kinh tế
  • Quản lý
  • Quản lý Quản lý: Khởi nghiệp và Đổi mới
  • Quản lý Quản lý: Lãnh đạo Tổ chức và Thay đổi
  • Quản lý Chiến lược
 • Thời lượng: 1 năm Học phí Chương trình: 26.964 đô-la Singapore
CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ / CAO ĐẲNG / ĐẠI HỌC
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Kế toán & Tài chính (Chuyển tiếp)
 • Thời lượng: 2 năm (Với những người có Bằng DAC) Học phí Chương trình: 34.026 đô-la Singapore
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Quản lý Kinh doanh (Chuyển tiếp)
 • Thời lượng: 2 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 34.026 đô-la Singapore
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Quản lý Kinh doanh với Truyền thông (Chuyển tiếp)
 • Thời lượng: 2 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 39.675,60 đô-la Singapore
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Quản lý Kinh doanh được Thực tập tại Doanh nghiệp (Chuyển tiếp)
 • Thời lượng: 2 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 39.675,60 đô-la Singapore
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Kinh doanh Quốc tế (Chuyển tiếp)
 • Thời lượng: 2 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 42.981,90 đô-la Singapore
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Quản lý Kinh doanh với Truyền thông & Năm tại Doanh nghiệp (Chuyển tiếp)
 • Thời lượng: 2 năm 4 tháng (Với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 41.730 đô-la Singapore

Thông số Chính

 • WMG là một trong những tập đoàn nghiên cứu và giáo dục hàng đầu thế giới với thành tích về hợp tác thành công lớn với doanh nghiệp
 • Top 10 bảng xếp hạng Anh quốc (Sổ tay Trường đại học Tốt của The Times và Sunday Times năm 2018 / Bảng Xếp hạng Trường đại học của The Guardian)
 • Xếp hạng 54 trong Bảng xếp hạng Trường đại học Thế giới QS năm 2019

Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
 • Thạc sĩ Khoa học ngành
  • Quản lý Kinh doah Kỹ thuật
  • Chương trình and Quản lý Dự án
  • Chuỗi Cung ứng và Quản lý Logistics
 • Thời lượng: 1 năm Học phí Chương trình: 35.149,50 đô-la Singapore
 • Thạc sĩ Khoa học ngành
  • An ninh Mạng và Quản lý
 • Thời lượng: 1 năm Học phí Chương trình: 35.952 đô-la Singapore

Thông số Chính

 • Trường đại học Xuất sắc Ngành thể thao của Scotland
 • Top 15 Anh quốc về Khoa học Thể thao (Sổ tay Trường đại học Tốt của The Times và Sunday Times năm 2018)
 • Top 20 tại Anh quốc về Thể thao (Bảng xếp hạng Trường đại học Thế giới của QS năm 2017)

Chương trình

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ / CAO ĐẲNG / ĐẠI HỌC
 • Cử nhân Khoa học Xã hội (Danh dự)
  • Marketing Bán lẻ
  • Thể thao học và Marketing
  • Quản lý Sự kiện Bền vững
  • Quản lý Kinh doanh Thể thao
 • Thời lượng: 3 năm Học phí Chương trình: 47.187 đô-la Singapore Thời lượng: 2 năm (với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 38.520 đô-la Singapore

Thông số Chính

 • Xếp hạng 6 Anh quốc và hạng 34 thế giới theo Bảng xếp hạng Học tập các Trường đại học Thế giới của Đại học Giao thông Thượng Hải năm 2018
 • Trường Kinh doanh Alliance Manchester được xếp hạng 4 Anh quốc và 36 thế giới theo Bảng xếp hạng MBA Toàn cầu của Financial Times năm 2018

Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
 • Thạc sĩ Khoa học Lãnh đạo Chăm sóc sức khỏe Quốc tế
 • Thời lượng: 2 năm (Bán thời gian) Học phí Chương trình: 32.100 đô-la Singapore

Chương trình Bằng Đại học ở Singapore

Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd 
Số Đăng ký CPE: 199607747H 
Thời hạn Đăng ký: 20 tháng Năm 2018 - 19 tháng Năm 2022

Điều khoản Sử dụng

© 2018, Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd (SIM PL)

Các trường đại học tư nhân tốt nhất tại Singapore
Chương trình Dự bị Quốc tế tại Singapore