SIM Global Education - Our Partner Universities (USA)
Trường đại học Đối tác

Trường đại học Đối tác từ Hoa Kỳ

Học tập ở Singapore và nhận tấm Bằng của Hoa Kỳ. Nếu bạn chọn Đại học tại Buffalo, bạn thậm chí có thể tốt nghiệp với bằng kép hoặc chuyên ngành kép.

Hoa Kỳ

Thông số Chính

 • Được thành lập năm 1846 và là một trong những trường đại học công lập hàng đầu của Hoa Kỳ
 • Trường đại học công lập số 1 tại New York được tham gia Hiệp hội Viện Đại học Bắc Mỹ (AAU) uy tín
 • Trường Quản lý UB được AACSB Quốc tế — Hiệp hội Phát triển Trường Kinh doanh bậc Đại học chứng nhận
 • Xếp hạng 38 trong các trường đại học công lập năm 2019 (Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất của U.S. News & World Report năm 2019)

Chương trình

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ / CAO ĐẲNG / ĐẠI HỌC
 • Cử nhân Khoa học xã hội
  • Truyền thông
  • Kinh tế
  • Thương mại Quốc tế
  • Tâm lý học
  • Xã hội học
 • (76 - 120 tín chỉ) Thời lượng: 3 năm (2-3 năm với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 43.912,80 đô-la Singapore – 69.336 đô-la Singapore
 • Cử nhân Khoa học (Quản trị Kinh doanh) (86 - 120 tín chỉ)
 • Thời lượng: 3 năm (2-3 năm với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 43.912,80 đô-la Singapore - 69.336 đô-la Singapore
 • Bằng Kép 
  Kết hợp Cử nhân Khoa học (Quản trị Kinh doanh) và bằng Cử nhân Khoa học xã hội (127-159 tín chỉ)
 • Thời lượng: 4 năm (3-4 năm với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 73.380,60 đô-la Singapore – 91.870,20 đô-la Singapore
 • Chuyên ngành Kép
  Kết hợp hai chuyên ngành bất kỳ trong bằng Cử nhân Khoa học xã hội (102-134 tín chỉ)
 • Thời lượng: 4 năm (3-4 năm với những người có Bằng Cao đẳng của SIM) Học phí Chương trình: 58.935,60 đô-la Singapore– 77.425,20 đô-la Singapore

Chương trình Bằng Đại học ở Singapore

Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd 
Số Đăng ký CPE: 199607747H 
Thời hạn Đăng ký: 20 tháng Năm 2018 - 19 tháng Năm 2022

Điều khoản Sử dụng

© 2018, Học viện Quản lý Singapore Pte Ltd (SIM PL)

Các trường đại học tư nhân tốt nhất tại Singapore
Chương trình Dự bị Quốc tế tại Singapore